Mặt bằng tầng

 

Căn hộ Duplex
Tầng 24 - 25

 

Các căn hộ Duplex với bố cục hợp lý được ví như những villas trên không tại Dragon Hill 2

Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ

Vui lòng click chuột vào hình để chọn Căn hộ