Mặt bằng tầng

 

Căn hộ tiêu chuẩn
Tầng 05 - 23

 

Dragon Hill 2 có diện tích từ 51 - 94m2. Mỗi căn hộ đều có logia và sở hữu từ 2 - 3 mặt thông thoáng.

Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ

Vui lòng click chuột vào hình để chọn Căn hộ